Els blogs i els wikis a l’aula

Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana

Els blogs i els wikis són els espais TIC que fem servir com a recurs o mitjà per dur a terme les pràctiques d’avaluació continuada (PAC) de l’assignatura Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana. Són recursos que ens permeten fer projectes de manera col·laborativa, engrescadora i amb resultats vistosos i interessants.

Construir el blog de l’assignatura és sempre la primera (PAC). El blog, que construïm entre tots, pretén ser un material referent al llarg de l’assignatura, així, doncs, és un material fet a l’aula. Cada estudiant ha de tractar dos temes d’una llista proposada (ha de fer dos apunts) i per poder-los fer s’ha de documentar, ha de saber sintetitzar, ha d’aportar evidències o experiències que el puguin validar… ha de fer-hi enllaços, penjar-hi fotos o vídeos per tal d’acompanyar l’apunt de tota la informació que el pugui fer complet. El blog, doncs, a més de ser un contacte directe amb apectes metodològics relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, representa un primer contacte amb la competència digital. Cada estudiant, a més de fer dos apunts, ha de fer cinc comentaris d’apunts de companys, la qual cosa l’obliga a capbussar-se en els seus temes, però també amb els dels companys.

El wiki és el l’espai on els estudiants construeixen el seu dossier d’aprenentatge. Cada estudiant té la seva pròpia pàgina amb les reflexions escrites o orals sobre el seu procés de construcció del coneixement. Cadascun elabora al final de cada PAC les reflexions a la seva pàgina personal del wiki i, al mateix temps, pot consultar les pàgines dels companys, el que permet veure un ventall divers de maneres d’exposar les reflexions i, per tant, permet aprendre dels companys, valorar punts forts i fluixos, etc.

El wiki també és el lloc per elaborar i compartir els projectes d’altres PAC, com per exemple una breu seqüència didàctica o materials sobre atenció a la diversitat, etc. És on els estudiants hi construeixen el seu discurs i l’il·lustren amb presentacions pròpies i d’altres, hi enllacen altres materials que han trobat a la xarxa, etc.

L’assignatura no té cap activitat que sigui pròpiament per aprendre a fer blogs o wikis, no tractem l’eina en si,  ni les seves parts ni el procés d’edició… però se n’aprèn i se n’aprenen diversos usos perquè es l’eina que fan servir per construir el seu projecte.

Els blogs i els wikis són eines que ens faciliten construir un projecte de manera col·laborativai significativa, són eiens que fan fàcil una metodologia que aposta per aprendre des de l’acció i de manera social..

Més informació a  Wiki a l’aula i Blog a l’aula de l’Open Apps de la UOC.

A  les Jornades eines docents als Estudis de Psicologia el dia 28 de maig de 2013:

La motivació a l’aula de català

Una altra experiència molt interessant ha estat poder elaborar col·laborativament amb companys del Consorci per a la Normalització Lingüística el wiki “La motivació a l’aula de català”, amb l’objectiu d’aportar un recull d’estratègies, en forma de decàleg, per motivar els alumnes a aprendre i a usar el català.

motivacio_cpnl