El dossier d’aprenentatge

Les pràctiques d’avaluació continuada (PAC) de l’assignatura Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana del Grau de Llengua i Literatura Catalanes (UOC) tenen sempre dues parts, l’evidència i la reflexió:

  • L’evidència és el resultat de la tasca que els estudiants han de dur a terme i pretén que l’aprenent adquireixi habilitats i competències docents.
  • La reflexió es materialitza en el dossier d’aprenentatge i pretén que l’aprenent es faci conscient del seu procés d’aprenentatge, pretén que sigui capaç de construir el seu discurs argumentat sobre els continguts treballats i que en pugui aportar, també, la seva visió i implicació personal.

El procés reflexiu per aprendre és necessari en els processos d’aprenentatge i si aprenem mentre ensenyem, també és convenient fer aquest procés reflexiu durant l’acció docent o en el lloc de treball.

L’espai TIC que fem servir per fer el dossier d’aprenentatge és una wiki. Els estudiants hi tenen la seva pàgina personal on comparteixen la experiència sobre l’aprenentatge, les conclusions, les fonts consultades i la visió personal. Per fer-ho tenen unes preguntes d’ajuda, que poden o no tenir en compte.  Per tal de provar diverses narratives, a més de fer el dossier en format text digital, també hem experimentat el format vídeo. Us deixo la mostra del dossier de l’Anna M. Agustí Flores, podeu veure’n més a Experiències TIC i a  a MestresClass: