MenorcaEdu21 (II)

pcate Núvol de paraules del document del Pacte.

Com ja vaig escriure a l’apunt anterior, el plat fort de la jornada d’estiu de MenorcaEdu21 va ser la presentació del Pacte per l’Educació, però la potència d’aquesta jornada no va quedar aquí, s’hi van poder viure molts moments intensos com:

la Declaració de Ses Salines : acord entre diverses entitats, institucions i organitzacions de les quatre illes per manifestar la coincidència en els objectius del Pacte, per expressar la seva voluntat de treballar conjuntament i per convidar-hi tota la comunitat educativa. En Joan Amorós ho expressa bé en aquest article, Ses Salines de Fornells. La Declaració de ses Salines és un pas de gegant per crear sentiment de pertinença, sentiment de TRIBU per poder fer grans coses junts.

– Dues conferències, el primer dia a càrrec de Joan Badia sobre el lideratge per a l’aprenentatge i el lideratge en el marc del sistema educatiu i el segon, a càrrec de Alfredo Hernando sobre les escoles del segle 21. De la primera, que tenia un format més clàssic, en destaco la necessitat de revisar les línies pedagògiques des de dins dels centres, donant valor al lideratge distribuït, l’autonomia dels centres i la rendició de comptes, i la necessitat de revisar la formació inicial i permanent del professorat. De la segona, més trencadora, dinàmica i visual, en vull destacar la importància de dissenyar escenaris d’aprenentatge adaptats a les diferents necessitats dels alumnes, i paisatges que permetin narrar els relats de les maletes culturals, replanteja els horaris, els espais, el currículum…

– Finalment la sessió de 13 petxa-kutxes*, que en realitat no van ser del tot petxa-kutxes, i un debat final conduït per Ismael Palacin. Els petxa-kutxes que es van presentar tractaven aspectes de lideratge, d’entorns d’aprenentatge formals i no formals, de processos de selecció i formació de professorat… i els que en presentàvem petxa-kutxes érem: Eduard Vallory, Jordi Jubany, Antoni Morante, Jaume Sans, Carlos Páez, Antoni Salvà, Joan Amorós, Manel Perelló, Miquel Oliver i Carme Bové. D’aquesta sessió vull destacar els moments que a mi em van sorprendre, impressionar o alegrar:

– En primer lloc el moment disruptiu que va organitzar l’amic Jaume Sans quan va demanar al públic que s’enllacés estirant els cabdells de llana de nord a sud i d’est a oest, de manera que tothom quedava enllaçat pel Pacte per l’Educació, com podem veure en aquesta imatge:

disruptiu

– També vull destacar la intervenció del Jordi Jubany sobre els entorns d’aprenentatge, la d’en Carlos Páez i la seva metamorfosi per poder créixer professionalment, i la del Joan Amorós amb la metàfora del circuit d’aigua bruta que calia diversos filtres per repassar el procés del docents des de l’accés i la sortida a la universitat fins a l’accés i permanència en els centres educatius. També va ser interessant la reflexió de l’aprenentatge en entorns de lleure, com a model no formal d’aprenentatge d’Eduard Vallory. Antoni Salvà ens va presentar un vídeo per mostrar que l’educació no pot ser com un procés industrial on tot està molt automatitzat i uniformat. En Manel Perelló i en Miquel Oliver que va fer una revisió de la carrera docent. M’imagino que ben aviat tinguem totes les presentacions enllaçades a l’espai MenorcaEdu21.

– El meu granet de sorra “Qui és el líder?” pretenia donar valor al lideratge distribuït, a l’empoderament que ens dóna el fet d’estar connectats a la xarxa i hi volia aportar els valors o ingredients que pretenc treballar en la formació inicial que faig a la UOC, a l’assignatura Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana, de la qual en sóc consultora: 1) la curiositat, 2) la creativitat, 3) la reflexió, 4) el diàleg, 5) la generositat, 6) el ser aprenent per sempre, 7) la confiança i 8) la interdependència positiva:

*Podríem dir que un petxa-kutxa és una intervenció oral breu, acompanyada d’una presentació en vídeo, de 20 diapositives que tenen una durada de 20 segons cadascuna. Les diapositives han de ser metàfores vistoses i han de tenir poc text. Així doncs, la gràcia és ser sintètic, dir o narrar les idees principals i acompanyar-les d’imatges vistoses.

Fotografia extreta de MenorcaEdu21