#simposivic14

VicAmb la primavera arriba el que en Ramon Barlam anomena el tour pedagògic, no pas perquè la resta de l’any no hi hagi jornades, conferències i debats interessants, que també, sinó perquè a partir de la primavera hi ha jornades institucionalitzades que procurem, en la mesura que ens és possible, no perdre’ns.

En el món de l’ensenyament del català enguany hi ha un esdeveniment clau, el IV Simposi  Internacional sobre l’Ensenyament del Català organitzat per la Universitat de Vic-UCC, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Xarxa Vives d’universitats i l’Institut Ramon Llull. Un Simposi que neix l’any 1981 i que té la tradició de reunir professionals de diferents àmbits educatius i de diferents territoris de parla catalana per tractar l’actualitat de l’ensenyament del català, per intercanviar recerques i experiències i per traçar línies de futur. Durant els dos dies del Simposi tindrem l’ocasió de seguir conferències interessants (Roy Lyster, David Lasagabaster, Joaquim Dolz, Ignasi Vila, Olga Esteve i Francesc Codina), un reguitzell  de comunicacions de professionals de tots els àmbits i una taula rodona. A banda dels objectius del propi Simposi, una de les gràcies d’aquestes trobades és conviure durant dos dies intensos amb companys propers i no tan propers, compartir taula, compartir impressions, analitzar experiències… i poder retornar al lloc de treball amb el sac ben PLE d’idees generadores d’altres idees i projectes.

Si sempre és engrescador i motivador trobar espais d’intercanvi i espais de reflexió entre professorat, és evident que en moments de crisi els punts de trobada, com aquest Simposi, són grans oportunitats per encaminar conjuntament els nous temps, per trobar fórmules que permetin reinventar-nos i ajustar-nos a les noves necessitats. Seria interessant que, en un món connectat com el nostre, en el que la llengua catalana ocupa un lloc destacat a Internet (8a llengua més activa als blogs, 19a llengua més usada a Twitter…),  aprofitéssim el Simposi com a punt de partida perquè les diverses xarxes i tribus en sortíssim reforçades i continuéssim treballant i compartint projectes des de la distància.

Amb l’Elena Blaya, que aquests mesos hem voltat pel territori parlant del valor que té fomentar la lectura, millorar la competència lectora i treballar l’hàbit lector per aprendre  llengua i per tots els aprenentatges de la vida, som en una taula de comunicacions per presentar el material Llegir per parlar, llegir per aprendre, un material de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística que proposa llegir i aprendre en parella. Treballar en parella, coordinar l’elaboració del material, preparar les xerrades, preparar les presentacions i obtenir resultats també és un aprenentatge permanent.

Bon Simposi!